Canlı Destek
MENU
TAMAMLAYICI SAĞLIK
Teklif Formu için Tıklayınız

TAMAMLAYICI SAĞLIK

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, yatarak ve ayakta tedavi giderlerinizin fiyat farkı ödenmeden karşılanmasını sağlayan, isteğe bağlı özel bir sigorta türüdür. SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 28.06.2012 tarihinde B.13.2.SGK.0.11.05.03/674 sayılı bir genelge yayınlayarak  “Tamamlayıcı veya Destekleyici Sağlık Sigortası” hakkında bazı düzenlemeler yaparak, özel sağlık sigortası olanlara yeni bir düzenlemeyle destek verdi ve özel sağlık sigortası olan hastaların faturalarının belli bir kısmını kuruma yansıtabilmelerini sağladı. Böylelikle Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile; kurumca finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetleri (estetik girişimler, akupunktur gibi alternatif tedaviler vs.), ilave ücret tutarları, konaklama, otel ücreti gibi hastadan alınabilecek tutarlar, sağlık hizmet sunucusu ile sigorta şirketi arasında yapılabilecek anlaşmaya göre, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatları üzerinde kalan tutarlar teminat kapsamına alınmıştır. Başka bir deyişle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kısmen karşılanan tedavi masraflarının artan kısmı sağlık sigortası genel şartları ve poliçe özel şartları dahilinde bu poliçe ile teminat kapsamında iken sağlık hizmetlerinden yararlananların sağlık kurumlarında başvuruda bulundukları ilk kayıt sırasında ödemekle yükümlü oldukları katılım payları bu poliçe kapsamında değildir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı sadece SGK’lı, sigorta şirketlerinin belirlediği yaş sınırının altında bulunan, T.C. vatandaşı olan kişiler ve bu kişiler isterlerse bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri için ayrı poliçe satın alabilmektedirler. Özel Sağlık Sigortası’nda olduğu gibi Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda da 2 türlü sigorta teminatı bulunmaktadır:

1) Yatarak Tedavi Teminatı 

Sigortalı başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklara ilişkin, tıbben gerekli olması ve doktorun bu nedeni ayrıntılı olarak raporunda belirtmesi şartıyla; dahili ve/veya cerrahi yatışları, sigortalının hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık durum giderleri, küçük müdahaleleri yatarak tedavi kapsamında özel ve genel şartlara uygun olarak ödenir. Bu teminat tek başına satın alınabilir.

2) Ayakta Tedavi Teminatı

Sigortalı başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklara ilişkin doktor muayene, tahlil, radyoloji, modern teşhis yöntemleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri ayakta tedavi kapsamında değerlendirilmektedir. Şu teminatları kapsamaktadır:
•    Ayakta tedavi teminatı poliçe kullanımı boyunca 6 defa ile sınırlıdır. 
•    Her bir muayene işlemi ve ilişkili değer tanı işlemleri 1 kez olarak değerlendirilir.
•    6 adet muayene teminatı kullanımı sonrası oluşabilecek diğer ayakta tedavi işlemleri için teminat verilmeyecektir.
•    Doktor muayene ve diğer tanı işlemlerinin tümünün aynı kurumda yapılması şarttır. (SGK şartı)

Ayakta ve yatarak tedavi içeren poliçelerde bekleme süresi olmadan doğum teminatı mevcuttur. (Doğum teminatı sigorta firmasının poliçe kapsamına göre farklılık gösterebilir.) Doğum teminatı seçilen poliçeler standart tablonun dışında fiyatlandırılmaktadır.

 

  • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hakkında Detaylı Bilgi
©2024 - PR Sigorta TÜM HAKLARI SAKLIDIR. TTR BİLİŞİM